ΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ EUROBANK ;;;

Δικάζουν τους έλληνες πολίτες

Καταδικάζουν έλληνες πολίτες

Έχουν διορισμένους  συγγενείς α’ βαθμού στην Eurobank και ταυτόχρονα βγάζουν αποφάσεις υπέρ της Eurobank ;

Συνεχίζεται….